Bouwvergunning

U zult, alvorens de werken aan te vatten, eerst een verklaring aan de gemeente moeten geven om uw intenties kenbaar te maken. VerandaLook helpt u al te graag met het invullen van de documenten, het maken van de plannen en foto’s, zowel als met het inlichtingen verstrekken wat betreft de verschillende reglementen, variërend per regio.

Voor meer informatie, ga naar de pagina met tips.