Service van A tot Z

Van het allereerste contact tot aan de eindoplevering hebt u maar één aanspreekbuis. VerandaLook verzorgt het ontwerp, de opmeting, het opmetingsverslag, de voorstelling in 3D of op plan, de fabricage, de voorbereidende grondwerken, de installatie en de dienst na verkoop. VerandaLook is de begeleider in het geheel van de te ondernemen stappen.

De garantie tot behoud van alle informatie, een snelle opvolging en één enkele technisch-commerciële tussenpersoon, betekent voor u de zekerheid tot een gezonde coördinatie en een perfecte beheersing van de leveringstermijn rekening houdend met uw verwachtingen.