Waarborg

Een veranda, ook gerealiseerd door VerandaLook, vraagt soms een tussenkomst nadien, zoals het bijregelen van raamkrukken en of scharnieren. Dit is inbegrepen in uw contract.

Voor grote euvels die het juiste gebruik van de veranda tegenwerken, en voor zover de grondwerken correct werden uitgevoerd, de veranda onderhouden en gebruikt werd zoals het een goede huisvader betaamd, en de veranda volledig betaald is, garandeert VerandaLook u een 10jarige waarborg volgens de wettelijke bepalingen van aannemingsovereenkomst.

Op het einde van iedere werf nodigt VerandaLook u uit op definitieve oplevering, waarbij het geheel der uitgevoerde werken samen wordt overlopen. Uw eventuele opmerkingen worden dan opgenomen in een proces verbaal, zodat deze deel kunnen uitmaken van de aangeboden garantie.

VerandaLook heeft hiervoor een verzekering afgesloten zodat volgende garanties kunnen geboden worden:

  • 1 jaar garantie voor de perfecte afhandeling: het betreft de zichtbaar slecht uitgevoerde prestaties;
  • 2 jaar garantie voor het goed functioneren: ze dekt alle afwijkingen na het opstellen van het definitieve proces verbaal;
  • 10 jaar structurele garantie : het betreft de 10-jarige waarborg die elke tussenkomst verzekerd in geval van structurele problemen waarbij de stevigheid in het gedrang komt of waarbij het normaal gebruik van het goed verhinderd wordt.